/media/entity-images/algo.json

Algoritmică

Proba de algoritmică este o competiție la nivel național destinată atât studenților, cât și elevilor de liceu, care presupune rezolvarea într-un mod cât mai eficient a 2-3 probleme, utilizând, la alegere, unul dintre următoarele limbaje de programare: C/C++, Pascal sau Java. Subiectele sunt diferențiate pe două categorii, elevi și studenți, iar participanții vor avea la dispoziție 3 ore pentru a le rezolva și a încărca soluțiile pe platforma de jurizare.

Categoria destinată elevilor se va desfășura în două etape:

Etapa I
  • Va avea loc în format online
  • Subiectele vor fi elaborate de către reprezentanții companiei Nokia
Etapa II
  • Va avea loc în format fizic în laboratoarele Universității Politehnica Timișoara
  • Subiectele vor fi elaborate de cadrele didactice din cadrul Universității Politehnica Timișoara și sunt asemănătoare cu cele de la Olimpiada Națională sau Județeană de Informatică
  • Facultatea de Automatică şi Calculatoare va premia primele 3 locuri şi va oferi menţiuni celor mai buni participanţi. Comisia va stabili dacă premianții vor fi admiși pe locuri de olimpici, iar celor cu mențiune li se va echivala cu 100 de puncte proba de matematică. Elevii claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, care vor fi premiaţi în această etapă, vor putea, de asemenea, să beneficieze de admitere fără examen/echivalare o dată cu finalizarea studiilor liceale

Categoria destinată studenților va avea o singură etapă, care se va desfășura în format online, concomitent cu etapa I de la categoria destinată elevilor, subiectele fiind realizate de reprezentanții companiei Nokia. La această probă nu este permisă utilizarea internetului, a telefoanelor mobile, a stickurilor sau a altor surse de documentare.

Se vor acorda punctaje parțiale pentru o problemă, în funcție de numărul de teste trecute (răspuns corect). În cazul unei egalități de punctaj, departajarea se va face în funcție de timpul de execuție, nu şi de momentul în care problema a fost rezolvată.