/media/entity-images/mob-dev.json

Mobile Development

Proba de Mobile Development  constă în dezvoltarea unei aplicații mobile conform unor cerințe, timpul de lucru acordat fiind de peste 20  de ore. Dezvoltarea aplicației se poate face pentru orice platformă, această alegere fiind la latitudinea participanților.

Participanților li se dă ocazia să găsească soluții pentru probleme reale și actuale. Este încurajată inițiativa și originalitatea, astfel încât respectarea anumitor cerințe nu limitează acest lucru, ci ajută participanții să se concentreze pe metodele și calitatea implementării, nu pe concept.

Echipele angrenate în concurs pot fi compuse din maxim 2 membri.

Pentru îndeplinirea cerințelor, participanții pot utiliza documentație adecvată din orice sursă.