/media/entity-images/design.json

UI/UX Design

Proba, susţinuta de către Liga AC, constă în realizarea unor materiale grafice pe o temă propusă, timpul de lucru fiind până duminică.

Se va urmări atât creativitatea participanților, cât și abilitățile lor de a utiliza diverse unelte de design grafic (de exemplu pachetul Adobe).


Echipele angrenate în concurs pot fi compuse din maxim 2 membri.