Regulament Algoritmică

Regulament Algoritmică iTEC 2024

 

I. Prezentare generală 

 Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC) este organizația studențească înființată în anul 1990 ce reprezintă interesele studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare și îi susține în viața socială și culturală.

iTEC este un concurs dedicat atât studenților, cât și elevilor pasionați de domeniul IT. Ajuns la ediția cu numărul 17, concursul reunește în fiecare an peste 250 de participanți, aducând în contact mediul academic cu cel economic din domeniul IT&C prin intermediul companiilor partenere. Și în acest an, concursul de algoritmică este organizat în parteneriat cu Facultatea de Automatică și Calculatoare, iar premianții acestei ediții pot beneficia de admitere fără examen.

Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare și desfășurare al probei de algoritmică pentru elevi în cadrul iTEC, care va fi asigurat de către Facultatea de Automatică şi Calculatoare şi de către firma parteneră Nokia și este valabil doar pentru anul 2024. Secţiunea destinată studenţilor va fi gestionată similar de către Nokia, cu menţiunea că va exista o singură etapă.

II. Etapele concursului

Pentru elevi:

      Prima etapă va avea loc în data de 30 martie 2024 (online).

      A doua etapă va avea loc în data de 06 aprilie 2024 (fizic).

Pentru studenţi:

      O singură etapă desfăşurată pe 30 martie 2024 (online).

III. Înscrierea concurenților

  Înscrierea participanților se face începând cu data de 04.03.2024 pe site-ul itec.ro, până la data de 23.03.2024.

IV. Desfășurarea concursului

  În prima etapă, concursul se desfășoară pe parcursul a 3 ore, de la ora 10:00 la ora 13:00, iar de la ora 09:00 la ora 10:00 se va efectua verificarea identității. Acesta constă într-un subiect practic cu număr de exerciții variat.

Compania Nokia va asigura o platformă unde se va putea scrie, testa şi încărca spre evaluare codul aferent subiectului.

 În urma acestei etape, compania Nokia va oferi premiile I, II, III şi menţiuni participanţilor cu cel mai bun scor, iar reprezentanţii Facultăţii de Automatică şi Calculatoare îşi rezervă dreptul de a seta o limită inferioară de punctaj pentru participanţii elevi care îşi doresc să meargă în a doua etapă.

A doua etapă este destinată exclusiv elevilor. Elevii premiați în această etapă pot beneficia de facilități la admiterea la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul UPT, inclusiv admiterea fără examen.

Etapa va fi asigurată de către echipa de organizare iTEC şi de către Facultatea de Automatică şi Calculatoare, fiind reprezentată de o probă de baraj urmată de un interviu cu cadrele didactice de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare.

Proba de baraj va fi susţinută pe o platformă care va fi făcută publică după finalizarea primei etape, iar dificultatea subiectelor va fi asemănătoare cu dificultatea subiectelor de olimpiadă judeţeană/naţională.

Facultatea de Automatică şi Calculatoare va premia primele 3 locuri şi va oferi menţiuni celor mai buni participanţi. Acești participanți vor fi invitați să participe a doua zi la un interviu cu o comisie pentru confirmarea cunoștințelor. Comisia va stabili dacă premianții vor fi admiși pe locuri de olimpici, iar celor cu mențiune li se va echivala cu 100 de puncte proba de matematică. Elevii claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, care vor fi premiaţi în etapa a doua, vor putea, de asemenea, să beneficieze de admitere fără examen/echivalare o dată cu finalizarea studiilor liceale.

Procesul de admitere la UPT se face conform Anexei 6 din Metodologia de admitere (http://www.upt.ro/img/files/2021-2022/Admitere/Licenta/Anexa6_la_metod-admitere-licenta-2022-2023.pdf?fbclid=IwAR24oc3JnnyhZ7ou8wr0RQBrlLEuBPKAM3Xwn9SLxoClcfAH6tGxmMKGSdU).

 Mediul de lucru

    Limbaje permise: Pascal, C, C++, Java.

    Participanţii trebuie să se afle pe linkul de zoom prezentat cu o oră înainte de începerea probelor pentru transmiterea regulamentului și verificarea identității.

V. Precizări

Participanții trebuie să aibă în permanență un act de identitate și carnetul de elev/student sau adeverinţa de elev/student la îndemână pentru verificarea identității.

În timpul concursului, participanților li se va cere să aibă camerele pornite şi nu le este permis:   

                    - să utilizeze conexiunea la internet pentru orice altceva în afară de comunicarea csistemul de evaluare; 

                    -  să utilizeze alte surse de documentare decât Help-ul mediului folosit și documentația pusă la dispoziție de către reprezentanţii companiei Nokia / Ligii AC / Facultăţii de Automatică şi Calculatoare;

                     - să interfereze în vreun mod cu activitățile altui concurent; 

                     - să încerce să deterioreze sistemul de evaluare;

                     - să utilizeze orice mijloace de comunicare, în afară de cele destinate sesizării de probleme către  comisia de concurs.

Organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica concurenții care nu dau dovadă de fair-play.

Participanții pot formula întrebări referitoare la enunțurile problemelor. Întrebările trebuie formulate astfel încât răspunsul să poată fi "DA" sau "NU". În cazul în care întrebarea este ambiguă, își găsește răspunsul în enunțul problemei, nu are legătură cu problema sau solicită informații despre modalitatea de rezolvare a problemei, răspunsul va fi "FĂRĂ COMENTARII".

Întrebările să fie scrise în chat, de preferat.

În cazul în care reprezentanții Facultăţii de Automatică şi Calculatoare sau reprezentanţii companiei Nokia consideră de cuviință, pentru buna desfășurare a concursului, aceștia își rezervă dreptul să dea și alte clarificări împreună cu răspunsul la întrebări. De asemenea, dacă este necesar, organizatorii pot face anunțuri cu caracter general.

Reprezentanţii companiei Nokia se ocupă de punerea la dispoziție a bazei materiale necesare desfășurării probei, de întreținerea și configurarea serverelor de concurs.

Proba de algoritmică este individuală.