Regulament Algoritmică

Regulament Algoritmică iTEC 2023

 

I. Prezentare generală 

Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC) este organizația studențească înființată în anul 1990 ce reprezintă interesele studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare și îi susține în viața socială și culturală.

iTEC este un concurs dedicat atât studenților, cât și elevilor pasionați de domeniul IT. Ajuns în anul 2023 la ediția cu numărul 16 concursul reunește în fiecare an peste 250 de participanți, aducând în contact mediul academic cu cel economic din acest domeniu prin intermediul companiilor partenere. În acest an concursul de algoritmică este organizat în parteneriat cu Facultatea de Automatică și Calculatoare, iar premianții acestei ediții pot beneficia de admitere fără examen.

Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare și desfășurare a probei de algoritmică pentru elevi în cadrul iTEC, care va fi asigurată de către Facultatea de Automatică şi Calculatoare şi de către firma Nokia și este valabil pentru anul 2023. Secţiunea destinată studenţilor va fi gestionată similar de către Facultatea de Automatică şi Calculatoare şi de către Nokia, cu menţiunea că va exista o singură etapă.

II. Etapele concursului

Pentru elevi:

 1. Prima etapă va avea loc în data de 11 martie 2023 (online)
 2. A doua etapă se va desfășura în cadrul evenimentul “Politehnica Timişoara - un pas spre viitorul tău!”, la o dată care va fi anunțată ulterior.

Pentru studenţi:

 1. O singură etapă desfăşurată pe 11 martie 2023 (online) 

III. Înscrierea concurenților

Înscrierea participanților se face începând cu data de 20.02.2023 pe site-ul iTEC, până la data de 3.03.2023

IV. Desfășurarea concursului

Durata probei va fi de 3 ore (16:00 - 19:00), iar participanții trebuie să fie prezenți pe link-ul de Zoom începând cu ora 15:00 pentru verificarea identității.

Compania Nokia va asigura o platformă unde se va putea scrie, testa şi încărca spre evaluare codul aferent subiectului.

În urma acestei etape, compania Nokia va oferi premiile I, II, III şi menţiuni participanţilor cu cel mai bun scor, iar reprezentanţii Facultăţii de Automatică şi Calculatoare îşi rezervă dreptul de a seta o limită inferioară de punctaj pentru participanţii care îşi doresc să meargă în a doua etapă.

A doua etapă face parte din evenimentul “Politehnica Timişoara - un pas spre viitorul tău!” şi este destinată elevilor. Elevii premiați în această etapă pot beneficia de facilități la admiterea la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul UPT, inclusiv admiterea fără examen.

Etapa va fi asigurată de către echipa de organizare iTEC şi de către Facultatea de Automatică şi Calculatoare.

Proba de baraj va fi susţinută pe o platformă care va fi făcută publică după finalizarea primei etape, iar dificultatea subiectelor va fi asemănătoare cu dificultatea unor subiecte de olimpiadă judeţeană/naţională.

Facultatea de Automatică şi Calculatoare va premia primele 3 locuri şi va oferi menţiuni celor mai buni participanţi. Comisia va stabili dacă premianții vor fi admiși pe locuri de olimpici, iar celor cu mențiune li se va echivala cu 100 de puncte proba de matematică. Elevii claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, care vor fi premiaţi în etapa a doua, vor putea, de asemenea, să beneficieze de admitere fără examen/echivalare o dată cu finalizarea studiilor liceale.

Procesul de admitere la UPT se face conform  Anexei 6 din Metodologia de admitere (http://www.upt.ro/img/files/2021-2022/Admitere/Licenta/Anexa6_la_metod-admitere-licenta-2022-2023.pdf?fbclid=IwAR24oc3JnnyhZ7ou8wr0RQBrlLEuBPKAM3Xwn9SLxoClcfAH6tGxmMKGSdU).

 Mediul de lucru

 • Limbaje permise: Pascal, C, C++, Java.

 Participanţii trebuie să se afle pe linkul de zoom prezentat cu o oră înainte de începerea probelor pentru transmiterea regulamentului și verificarea identității.

V. Precizări

 • Participanții trebuie să aibă în permanență un act de identitate și carnetul de elev/student sau adeverinţa de elev/student la îndemână pentru verificarea identității.
 • În timpul concursului, participanților li se va cere să aibă camerele pornite şi nu le este permis:
  • să utilizeze conexiunea la internet pentru orice altceva decât comunicarea cu sistemul de evaluare; 
  • să utilizeze alte surse de documentare decât Help-ul mediului folosit și documentația pusă la dispoziție de către reprezentanţii companiei Nokia / Ligii AC / Facultăţii de Automatică şi Calculatoare;
  • să interfereze în vreun mod cu activitățile altui concurent; să încerce să deterioreze sistemul de evaluare;
  • să utilizeze orice mijloace de comunicare, în afară de cele destinate sesizării de probleme către comisia de concurs.
 • Organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica concurenții care nu dau dovadă de fair-play.
 • Participanții pot formula întrebări referitoare la enunțurile problemelor. Întrebările trebuie formulate astfel încât răspunsul să poată fi "DA" sau "NU". În cazul în care întrebarea este ambiguă, își găsește răspunsul în enunțul problemei, nu are legătură cu problema, sau solicită informații despre modalitatea de rezolvare a problemei, răspunsul va fi "FĂRĂ COMENTARII".
 • În cazul în care reprezentanții Facultăţii de Automatică şi Calculatoare sau reprezentanţii companiei Nokia consideră de cuviință, pentru buna desfășurare a concursului, aceștia își rezervă dreptul să dea și alte clarificări împreună cu răspunsul la întrebări. De asemenea, dacă este necesar, organizatorii pot face anunțuri cu caracter general.
 • Reprezentanţii companiei Nokia se ocupă de punerea la dispoziție a bazei materiale necesare desfășurării probei, de întreținerea și configurarea serverelor de concurs.
 • Proba de algoritmică este individuală.