Regulament

1. Ce este iTEC

iTEC este un concurs național dedicat atât studenților, cât și elevilor pasionați de domeniul IT. Acesta reunește în fiecare an peste 250 de participanți, aducând în contact mediul academic cu cel economic din domeniu prin intermediul companiilor partenere.

Scopul proiectului este acela de a crea un cadru ideal de competiţie la nivel naţional prin probele pe care le propune: Algoritmică, Embedded Development, Game Development, Graphic Design, Mobile Development și Web Development.

2. Organizatori         

Comitetul de organizare al concursului este format din voluntarii Ligii Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul document. Termenii şi condiţiile regulamentului, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii concursului.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt, prin publicarea sa pe site-ul proiectului (https://itec.ro/).  

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru circumstanțele extraordinare care fac imposibilă îndeplinirea unor puncte din regulament.

3. Calendarul iTEC 2019

Evenimentul se va desfășura în următoarele etape:

 • 14 octombrie 2019 - 03 noiembrie 2019 - înscrierea participanților
 • 22 - 24 noiembrie 2019 - desfășurarea concursului
  • 22 noiembrie 2019 - ceremonia de deschidere și startul probelor de tip hackathon, cu durată de desfășurare de aproximativ 42 de ore (Embedded Development, Game Development, Mobile Development, Web Development);
  • 23 noiembrie 2019 - desfășurarea probelor de Algoritmică și Graphic Design, aproximativ 4 ore;
  • 24 noiembrie 2019 - încheierea probelor de tip hackathon și ceremonia de premiere.

Detalii în ceea ce privește orarul și locația desfășurării concursului vor fi anunțate în timp util pe itec.ro.

Atenție! Subiectele vor fi date de către companiile partenere a probelor. La toate probele, mai puțin la cea de algoritmică, este permisă consultarea diferitelor materiale care ajută la rezolvarea cerinței.

4. Participanții

Pentru a putea participa la concurs, participantul trebuie să se înscrie completând formularul de

înregistrare aflat pe site-ul itec.ro/participant, respectând instrucțiunile afișate.

La orice probă pot participa atât elevi de liceu, cât și studenți înscriși la o structură de învățământ din România, în limita posibilităților de cazare.

Participanții se pot înscrie la probele de tip hackathon în echipe de maxim 2 persoane​.

Un participant nu poate concura la mai mult de o probă de tip hackathon.

Pe perioada desfășurării concursului, participanții vor dispune de următoarele beneficii:

 • Transport în comun gratuit cu mijloacele de transport RATT.
 • Pentru participanții care nu sunt din Timișoara se va oferi cazare în camere de cămin sau în săli amenajate corespunzător. ATENȚIE! Nu oferim cazare însoțitorilor.
 • Masă gratuită (excepție făcând participanții de la Algoritmică și Graphic Design care locuiesc în Timișoara)

Participanții care nu au împlinit vârsta de 18 ani vor aduce completată o declarație pe propria răspundere din partea părintelui/tutorelui legal care exonerează Liga AC de orice răspundere în cazul în care elevul consumă băuturi alcoolice, nu ia în considerare recomandările organizatorilor sau refuză să ia parte la programul stabilit în prealabil pentru toată durata desfășurării concursului. Această declarație le va fi trimisă în celor înscriși pe e-mail.

Participanții se obligă sa păstreze în bună stare, să nu deterioreze și să nu distrugă resursele sau bunurile oferite de organizatori și să nu faciliteze în niciun fel astfel de acțiuni.

Participanții înțeleg că organizatorii nu colectează alte date decât cele din formularul de înscriere la concurs, date care

 • se folosesc în vederea contactării participanților pentru confirmare
 • se folosesc pentru lucruri organizatorice
 • se folosesc pentru diferite statistici.

Participanții care nu respectă prezentul regulament și deciziile oficiale ale juriului, partenerilor și organizatorilor, vor fi excluși automat din concurs​.

5. Condiții generale de participare

Participarea la eveniment este gratuită.

Participanții la probele hackathon își vor aduce laptop-uri pentru realizarea temei propuse.

Participanții la proba de Graphic Design își vor aduce laptop-uri pe care au instalat în prealabil software-ul pentru editarea imaginilor digitale pe care îl folosesc.

Organizatorii asigură un mediu adecvat de desfășurare a concursului, punând la dispoziție participanților acces la internet (WiFi).

Numele echipelor, precum și numele membrilor săi, alături de un demo al proiectului vor fi făcute publice pe itec.ro, în eventualitatea câștigării unui premiu.

Prin participarea la concurs, participanții își dau acordul pentru a fi înregistrați video și/sau audio și/sau foto pe durata concursului și pentru a li se face publice fotografiile și/sau înregistrările video și/sau audio pe canalele media ale concursului (site: itec.ro și pagină de Facebook: https://www.facebook.com/it.engineering.contest/).

Fiecare echipă este responsabilă pentru propria sa cooperare și lucru în echipă. Organizatorii nu se vor implica în nici o dispută între membrii cu privire la comportamentul, participarea, cooperarea, contribuția lor, sau schimbul de câștiguri sau proprietății intelectuale.

6. Jurizarea

Proiectele vor fi evaluate de un juriu independent, desemnat de către organizatori, din care pot face parte reprezentanți ai companiei sponsor al probei și posibil profesori. Componența juriului va fi decisă după finalizarea înscrierilor, pentru a evita conflictele de interese.

Criteriile de jurizare vor fi comunicate la începutul probei, odată cu înmânarea subiectelor de către reprezentanții companiei sponsor a probei.

7. Proprietatea asupra proiectelor

Drepturile de proprietate asupra proiectelor rămâne a echipelor ce le-au realizat.

Organizatorii încurajează publicarea lor sub licență liberă.

Organizatorii nu își asumă nicio răspundere în cazul în care proiectele realizate în urma concursului folosesc elemente de conținut (texte, imagini, coduri sursa etc.) care încalcă drepturile de autor. Întreaga răspundere aparține celui care a realizat lucrarea.